Các tư thế Yoga cho người mới bắt đầu (Phần 6)

Các tư thế Yoga cho người mới bắt đầu được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#51. Tư thế Yoga – Right bend

Hình ảnh:

Stand up straight with your feet at your hips’ width. Press your right hand against your right side. As you inhale, raise your left arm through your side and bend to the right as you exhale. Keep yourself in the position with your side muscles.

Trả lời