Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 2)

Các tư thế Yoga nâng cao được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#11. Tư thế Yoga – Lotus in shoulderstand

#12. Tư thế Yoga – Upward lotus pose

#13. Tư thế Yoga – Bridge pose on elbows

#14. Tư thế Yoga – Lying hero pose

#15. Tư thế Yoga – Crane pose with right leg up

#16. Tư thế Yoga – Pigeon pose with one-hand right leg grab

#17. Tư thế Yoga – Tortoise pose

#18. Tư thế Yoga – Lord of the dance left

#19. Tư thế Yoga – Headstand preparation pose I

#20. Tư thế Yoga – Side plank pose, left leg up

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

 

Trả lời