Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 3)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#21. Tư thế Yoga nâng cao – Scale pose lotus variation

#22. Tư thế Yoga nâng cao – warrior pose on half-bent left leg

#23. Tư thế Yoga nâng cao – Supported headstand, feet together

#24. Tư thế Yoga nâng cao – Lotus pose

#25. Tư thế Yoga nâng cao – Ear pressure pose

#26. Tư thế Yoga nâng cao – Supported embryo pose

#27. Tư thế Yoga nâng cao – Head down hero pose

#28. Tư thế Yoga nâng cao – Bridge pose with hands pressed against back, legs straightened

#29. Tư thế Yoga nâng cao – Pigeon pose

#30. Tư thế Yoga nâng cao – Staff pose with right leg up

 Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời