Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 4)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#31. Tư thế Yoga – Warrior pose on right foot

#32. Tư thế Yoga – Side plank pose on right hand, legs together

#33. Tư thế Yoga – Warrior pose on half-bent right leg

#34. Tư thế Yoga – Upward bow pose with straight legs

#35. Tư thế Yoga – Crane pose with half-bent legs up

#36. Tư thế Yoga – High boat pose

#37. Tư thế Yoga – Upward facing intense stretch

#38. Tư thế Yoga – Supported headstand, legs parallel to floor

#39. Tư thế Yoga – Hare pose, thighs forward, arms alongside legs

#40. Tư thế Yoga – Fish out of hero pose

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời