Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 5)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#41. Tư thế Yoga – Crane pose with both legs up

#42. Tư thế Yoga – Side plank pose, left hand grab

#43. Tư thế Yoga – Bridge pose with left leg up (wrong title)

#44. Tư thế Yoga – King cobra pose

#45. Tư thế Yoga – Fish pose in the lotus pose

#46. Tư thế Yoga – Rotated warrior pose on left foot

#47. Tư thế Yoga – Unsupported shoulderstand

#48. Tư thế Yoga – Monkey king pose with rotation to right leg, hands up

#49. Tư thế Yoga – One legged king pigeon pose left foot grab

#50. Tư thế Yoga – Side plank pose on left hand, legs together

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời