Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 6)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#51. Tư thế Yoga – Lying diamond pose

#52. Tư thế Yoga – Left half-bound lotus intense stretch pose

#53. Tư thế Yoga – Intense arm left stretch pose

#54. Tư thế Yoga – Upward plank pose with right leg up

#55. Tư thế Yoga – Bridge pose on elbows, head hanging

#56. Tư thế Yoga – Wrist-grab right bend

#57. Tư thế Yoga – Peacock pose parallel to the floor

#58. Tư thế Yoga – Crane pose with left leg up

#59. Tư thế Yoga – Chair pose on toes, knees together

#60. Tư thế Yoga – Wrist-grab left bend

 

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời