Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 7)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#71. Tư thế Yoga – Intense arm right stretch pose

 

#72. Tư thế Yoga – Staff pose with left leg up

#73. Tư thế Yoga – Half lotus pose, right leg up

#74. Tư thế Yoga – Side plank pose, right leg up

#75. Tư thế Yoga – Side plank pose, right hand grab

#76. Tư thế Yoga – Lotus in shoulderstand advanced

#77. Tư thế Yoga – Half lotus pose, left leg up

#78. Tư thế Yoga – One legged crane pose right leg up

#79. Tư thế Yoga – Monkey king pose with rotation to left leg, hands up

#80. Tư thế Yoga – Right half bound lotus intense stretch pose

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời