Các tư thế Yoga nâng cao (Phần 8)

Các tư thế Yoga cao cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#81. Tư thế Yoga – Pendant pose

#82. Tư thế Yoga – Unsupported shoulderstand

#83. Tư thế Yoga – Complex locust pose

#84. Tư thế Yoga – Standing lord of dance pose right foot near the head

#85. Tư thế Yoga – Monkey king pose with rotation and bend to left leg

#86. Tư thế Yoga – One legged king pigeon right foot grab

#87. Tư thế Yoga – Standing bend to right leg

#88. Tư thế Yoga – Standing lord of dance with both hands right foot grab

#89. Tư thế Yoga – One legged crane pose left leg up

#90. Tư thế Yoga – Standing lord of dance pose left foot near the head

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời