Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 10)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#91. Tư thế Yoga – Crocodile pose

#92. Tư thế Yoga – Sage twist left

#93. Tư thế Yoga – Hero pose, hands on thighs

#94. Tư thế Yoga – Cow face pose, left hand up grab

#95. Tư thế Yoga – Bend to right leg

#96. Tư thế Yoga – Spinal bend pose, legs to the right

 

#97. Tư thế Yoga – Two arm left bend

#98. Tư thế Yoga – Intense side stretch to left leg

#99. Tư thế Yoga – Right turn crocodile pose

#100. Tư thế Yoga – Intense right stretch pose

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời