Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 11)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế. Riêng phần 11 là phần cuối gồm 8 tư thế.

#101. Tư thế Yoga – Supported shoulderstand, left leg behind head

https://youtu.be/VAyHS7MG4uI

#102. Tư thế Yoga – Horse face pose left

#103. Tư thế Yoga – Cow face pose, right hand up grab

#104. Tư thế Yoga – Extended left hand to big toe pose

 https://youtu.be/8QK-q8yOwx4

#105. Tư thế Yoga – Advanced extended left hand to big toe pose

#106. Tư thế Yoga – Forward stretch pose, right leg up

#107. Tư thế Yoga – Hero pose, upper right hand grab

#108. Tư thế Yoga – Headstand on left foot

Trả lời