Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 5)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#41. Tư thế Yoga – Wide-legged forward bend with feet grab

#42. Tư thế Yoga – One-leg bridge pose right

#43. Tư thế Yoga – Revolved side angle pose with rotation to right leg

#44. Tư thế Yoga – Half-moon pose

#45. Tư thế Yoga – Eagle pose left

#46. Tư thế Yoga – Extended right side angle pose

#47. Tư thế Yoga – Left toestand

#48. Tư thế Yoga – Chair pose, on toes

#49. Tư thế Yoga – Low lunge, right leg straight

#50. Tư thế Yoga – Dancing Shiva pose, right foot on left knee

Trả lời