Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 6)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#51. Tư thế Yoga – Cow face pose, left leg and right arm up

#52. Tư thế Yoga – Revolved triangle pose, right arm behind left foot

#53. Tư thế Yoga – Low boat pose

#54. Tư thế Yoga – Wide-legged forward bend

#55. Tư thế Yoga – Horse face pose right

#56. Tư thế Yoga – Great plow pose

#57. Tư thế Yoga – Half side plank pose on right hand, legs crossed

#58. Tư thế Yoga – Tree pose on left foot

#59. Tư thế Yoga – Advanced extended right hand to big toe pose

#60. Tư thế Yoga – Standing forward bend with hands on the floor

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

 

Trả lời