Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 8)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#71. Tư thế Yoga – Knees, Chest, and Chin pose

#72. Tư thế Yoga – Intense left stretch pose

#73. Tư thế Yoga – Hero pose, upper left hand grab

#74. Tư thế Yoga – Left-turn crocodile pose

#75. Tư thế Yoga – One arm right bend

#76. Tư thế Yoga – Lion pose

#77. Tư thế Yoga – Easy supported shoulderstand

#78. Tư thế Yoga – Headstand on right foot

#79. Tư thế Yoga – Plow pose, hands under head

#80. Tư thế Yoga – One leg bridge pose left

Nguồn bài viết: Yoga.com / Youtube Video Reup: Workout Up
Thanks Cuutung Blogsspot

Trả lời