Các tư thế Yoga trung cấp (Phần 9)

Các tư thế Yoga trung cấp được hướng dẫn chính xác, chuẩn chỉ nhất được Queen Yoga tổng hợp từ trang web Yoga.com. Hãy cùng tập luyện theo mức độ phù hợp với bản thân nhé anh chị. Mỗi phần bao gồm 10 tư thế.

#81. Tư thế Yoga – Spinal bend pose, legs to the left

#82. Tư thế Yoga – Forward stretch pose, left leg up

#83. Tư thế Yoga – Intense right stretch, hands behind back in Namaste

#84. Tư thế Yoga – Right toestand

#85. Tư thế Yoga – Upward extended feet pose

#86. Tư thế Yoga – Roller

#87. Tư thế Yoga – Intense side stretch to right leg

#88. Tư thế Yoga – Cow face pose, right leg and left arm up

#89. Tư thế Yoga – One arm left bend

#90. Tư thế Yoga – Half side plank pose on left hand, legs crossed

 

Trả lời